Solceller på gårdar

Lantbruk och solceller är en bra kombination. På gårdar finns ofta stora takytor där man kan anlägga fina solcellsanläggningar. Solenergin som tas tillvara sänker gårdens elkostnader och skapar en hållbar energiförsörjning. Vi har stor erfarenhet och kunskap av att anlägga solceller på lantbruk. Här följer ett urval. Känner du några av våra härliga kunder?