FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Solenergi är miljövänligt, långsiktig och klimatsmart. Den ger oss billig energiförsörjning och skapar bra förutsättningar för såväl privatpersoner som företagare.

En av de tydligaste fördelarna med solceller är att du redan från dag ett får en lägre och jämnare energikostnad. Du blir inte lika sårbar för elmarknadens upp- och nergångar. Beroende på takets storlek, läge och beklädnad är solcellssystemet avbetalat på 6-12 år. Därefter gör du en ren vinst under hela solcellsanläggningens livstid. Våra solpaneler har en materialgaranti på tolv år och en effektgaranti på 25 år. Studier som har gjorts på solpaneler som är äldre än 25 år visar att effekten inte sjunkit nämnvärt därmed kan man troligtvis räkna med att solcellerna kommer att producera el långt efter att garantierna har gått ut! Att skaffa solceller höjer värdet på ditt hus!

Att vara solcellsägare är enkelt. När solcellerna väl sitter på plats är de så gott som underhållsfria. Det finns inga rörliga delar på våra solpaneler som behöver underhållas eller kan gå sönder. Regn och snö rengör det specialhärdade glaset på solpanelerna, ingen extra rengöring krävs.

Att bli med solceller är också ett bra sätt att vara med och skapa värden för framtiden! Du hjälper till att öka andelen förnybar energi i samhället och du inspirerar med största sannolikhet andra att också ta steget mot en mer hållbar värld. En solpanel är till största delen uppbyggd av kisel som är jordskorpans näst vanligaste ämne. En solpanel klimatkompenserar sig på drygt två år. Det är väldigt kort tid med tanke på hur lång livslängd den har. En solpanel behöver inget bränsle, det skapas inga biprodukter i form av utsläpp, lukter eller ljud. Allt en solpanel behöver är sol. Man räknar med att solen har tillräckligt med väte kvar för att lysa i ytterligare fyra och en halv miljarder år.

VV-Sol varför solceller
VV-Sol varför solceller
VV-Sol varför solceller